Giới thiệu chung

Công ty TNHH Lam Sơn được thành lập năm 2009. Với vốn điều lệ 1000.000 USD, diện tích 4000(m2) với 200 nhân viên. Doanh thu hàng năm đạt xấp xỉ 7.000.000 USD. Công ty đã đạt được chứng chỉ ISO 2001-9008. Khách hàng chính của công ty: Goshi, Honda, Yamaha, Piaggio, VAP.