Separater B


Model: KYT

Tên sản phẩm: Separater  B 

Vật liệu: SUS 409L